Tuesday, December 7, 2021

Kanunsuz Topraklar - (Tokat pa Ligje) - Episodi 1–2–3–4–5–6–7–8–9 - Pjesa 1-2-3 - Me Titra ShqipOpsioni 1:
Episodi 1 - Pjesa 1  

Episodi 1 - Pjesa 2  

Episodi 1 - Pjesa 3  


Opsioni 1:
Episodi 2 - Pjesa 1  

Episodi 2 - Pjesa 2  

Episodi 2 - Pjesa 3  


Opsioni 1:
Episodi 3 - Pjesa 1  

Episodi 3 - Pjesa 2  

Episodi 3 - Pjesa 3  


Opsioni 1: 
Episodi 4 - Pjesa 1  

Episodi 4 - Pjesa 2  

Episodi 4 - Pjesa 3  


Opsioni 1: 
Episodi 5 - Pjesa 1  

Episodi 5 - Pjesa 2  

Episodi 5 - Pjesa 3  


Opsioni 1: 
Episodi 6 - Pjesa 1  

Episodi 6 - Pjesa 2  

Episodi 6 - Pjesa 3  


Opsioni 1: 
Episodi 7 - Pjesa 1  

Episodi 7 - Pjesa 2  

Episodi 7 - Pjesa 3  


Opsioni 1: 
Episodi 8 - Pjesa 1  

Episodi 8 - Pjesa 2  

Episodi 8 - Pjesa 3  


Opsioni 1: 
Episodi 9 - Pjesa 1  

Episodi 9 - Pjesa 2  

Episodi 9 - Pjesa 3


Opsioni 2:  
Episodi 1 - Pjesa 1   
Episodi 1 - Pjesa 2   
Episodi 1 - Pjesa 3   
 
Opsioni 2:  
Episodi 2 - Pjesa 1   
Episodi 2 - Pjesa 2   
Episodi 2 - Pjesa 3   
 
Opsioni 2:  
Episodi 3 - Pjesa 1   
Episodi 3 - Pjesa 2   
Episodi 3 - Pjesa 3   
 
Opsioni 2:  
Episodi 4 - Pjesa 1   
Episodi 4 - Pjesa 2   
Episodi 4 - Pjesa 3   
 
Opsioni 2:  
Episodi 5 - Pjesa 1   
Episodi 5 - Pjesa 2   
Episodi 5 - Pjesa 3  
 
Opsioni 2:  
Episodi 6 - Pjesa 1   
Episodi 6 - Pjesa 2   
Episodi 6 - Pjesa 3    
 
Opsioni 2:  
Episodi 7 - Pjesa 1   
Episodi 7 - Pjesa 2   
Episodi 7 - Pjesa 3   
 
Opsioni 2:  
Episodi 8 - Pjesa 1   
Episodi 8 - Pjesa 2   
Episodi 8 - Pjesa 3   
 
Opsioni 2:  
Episodi 9 - Pjesa 1   
Episodi 9 - Pjesa 2   
Episodi 9 - Pjesa 3 

2 comments: