Tuesday, December 7, 2021

Teskilat - (Organizata) - Episodi 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 - Pjesa 1-2-3 - (Fundi i Sezonit 1) - Me Titra Shqip


 

Opsioni 1:  
Episodi 1 - Pjesa 1   
Episodi 1 - Pjesa 2   
Episodi 1 - Pjesa 3   
 
Opsioni 1:  
Episodi 2 - Pjesa 1   
Episodi 2 - Pjesa 2   
Episodi 2 - Pjesa 3   
 
Opsioni 1:  
Episodi 3 - Pjesa 1   
Episodi 3 - Pjesa 2   
Episodi 3 - Pjesa 3   
 
Opsioni 1:  
Episodi 4 - Pjesa 1   
Episodi 4 - Pjesa 2   
Episodi 4 - Pjesa 3   
 
Opsioni 1:  
Episodi 5 - Pjesa 1   
Episodi 5 - Pjesa 2   
Episodi 5 - Pjesa 3   
 
Opsioni 1:  
Episodi 6 - Pjesa 1   
Episodi 6 - Pjesa 2   
Episodi 6 - Pjesa 3   
 
Opsioni 1:  
Episodi 7 - Pjesa 1   
Episodi 7 - Pjesa 2   
Episodi 7 - Pjesa 3   
 
Opsioni 1:  
Episodi 8 - Pjesa 1   
Episodi 8 - Pjesa 2   
Episodi 8 - Pjesa 3   
 
Opsioni 1:  
Episodi 9 - Pjesa 1   
Episodi 9 - Pjesa 2   
Episodi 9 - Pjesa 3   
 
Opsioni 1:  
Episodi 10 - Pjesa 1   
Episodi 10 - Pjesa 2   
Episodi 10 - Pjesa 3   
 
Opsioni 1:  
Episodi 11 - Pjesa 1   
Episodi 11 - Pjesa 2   
Episodi 11 - Pjesa 3   
 
Opsioni 1:  
Episodi 12 - Pjesa 1   
Episodi 12 - Pjesa 2   
Episodi 12 - Pjesa 3   
 
Opsioni 1:  
Episodi 13 - Pjesa 1   
Episodi 13 - Pjesa 2   
Episodi 13 - Pjesa 3   
 
Opsioni 1:  
Episodi 14 - Pjesa 1   
Episodi 14 - Pjesa 2   
Episodi 14 - Pjesa 3 - (Fundi i Sezonit 1)

No comments:

Post a Comment