Monday, January 10, 2022

Kahraman Babam - (Babai im Hero) - Episodi 1 - Pjesa 1-2-3 - Me Titra Shqip


 

Historia:

 Do të numërojë gëzimet, hidhërimet, arritjet dhe zhgënjimet e përjetuara nga zjarrfikësit heroikë në jetën e tyre me shumë emocione të ndryshme.  Zjarrfikësit që shpëtojnë jetë;  i cili përshkruan betejat e tyre, lidhjet e tyre me njëri-tjetrin dhe profesionet e tyre përmes zjarrfikësve me karakteristika të ndryshme.


 
Opsioni 1:  
Episodi 1 - Pjesa 1   
Episodi 1 - Pjesa 2   
Episodi 1 - Pjesa 3    

Opsioni 2:  
Episodi 1 - Pjesa 1   

Episodi 1 - Pjesa 2   

Episodi 1 - Pjesa 3 

No comments:

Post a Comment