Sunday, March 20, 2022

Racon - Ailem Icin - (Racon - Në Emër të Familjes) - Episodi 4 - Pjesa 1-2-3 - (Fundi i Serialit) - Me Titra Shqip


 

Opsioni 1:  
Episodi 4 - Pjesa 1   

Episodi 4 - Pjesa 2   

Episodi 4 - Pjesa 3 - Fundi i Serialit  
 

Opsioni 2:  
Episodi 4 - Pjesa 1   

Episodi 4 - Pjesa 2   

Episodi 4 - Pjesa 3 - Fundi i Serialit


Opsioni 3:  
Episodi 4 - Pjesa 1   
Episodi 4 - Pjesa 2   
Episodi 4 - Pjesa 3 - Fundi i Serialit 

No comments:

Post a Comment