Tuesday, July 5, 2022

Gul Masali - (Përralla e Trëndafilit) - Episodi 3 - Pjesa 1-2-3 - Me Titra Shqip


 

Opsioni 1:  
Episodi 3 - Pjesa 1   

Episodi 3 - Pjesa 2  

Episodi 3 - Pjesa 3  
 

Opsioni 2:  
Episodi 3 - Pjesa 1   
Episodi 3 - Pjesa 2  
Episodi 3 - Pjesa 3  
 
Opsioni 3:  
Episodi 3 - Pjesa 1   
Episodi 3 - Pjesa 2  
Episodi 3 - Pjesa 3 

No comments:

Post a Comment