Friday, September 16, 2022

Gul Masali - (Përralla e Trëndafilit) - Episodi 12 - Pjesa 1-2-3 - Me Titra Shqip


 

Opsioni 1:  
Episodi 12 - Pjesa 1   

Episodi 12 - Pjesa 2   

Episodi 12 - Pjesa 3   
 

Opsioni 2:  
Episodi 12 - Pjesa 1   
Episodi 12 - Pjesa 2  
Episodi 12 - Pjesa 3  
 

Opsioni 3:  
Episodi 12 - Pjesa 1   

Episodi 12 - Pjesa 2   

Episodi 12 - Pjesa 3   

 
Opsioni 4:  
Episodi 12 - Pjesa 1   
Episodi 12 - Pjesa 2   
Episodi 12 - Pjesa 3 

No comments:

Post a Comment