Tuesday, April 4, 2023

Bir Küçük Gün Işığı - (Një dritë e vogël e ditës) - Episodi 28 - Pjesa 1-2-3 - Me Titra Shqip


 

Opsioni 1:  
Episodi 28 - Pjesa 1   

Episodi 28 - Pjesa 2   

Episodi 28 - Pjesa 3   
 

Opsioni 2:  
Episodi 28 - Pjesa 1  

 Episodi 28 - Pjesa 2  

 Episodi 28 - Pjesa 3
 

Opsioni 3:  
Episodi 28 - Pjesa 1   
Episodi 28 - Pjesa 2   
Episodi 28 - Pjesa 3 

No comments:

Post a Comment