Tuesday, July 18, 2023

Hizmetçiler - (Shërbëtoret) - Episodi 1 - Pjesa 1-2-3 - Me Titra Shqip


 

Historia:
 
  Shpjegohen marrëdhëniet e katër shërbëtorëve të ndryshëm që punojnë në një vend luksoz në Stamboll me nikoqirët e tyre. 
 

Opsioni 1:  
Episodi 1 - Pjesa 1   

Episodi 1 - Pjesa 2   

Episodi 1 - Pjesa 3   
 

Opsioni 2:  
Episodi 1 - Pjesa 1   

Episodi 1 - Pjesa 2   

Episodi 1 - Pjesa 3   
 

Opsioni 3:  
Episodi 1 - Pjesa 1   
Episodi 1 - Pjesa 2   
Episodi 1 - Pjesa 3 

No comments:

Post a Comment